Särskild Utredning

Detta är begrepp lånat från AB 04/ABT 06 och finns inte angivet i ABS 09 eller Ktjl. Anledningen är att vissa förhållanden kan behöva utredas för att kunna fastställa om det föreligger ett fel, om det är väsentligt eller inte och noteras som en U anmärkning,

Innan särskild utredning föreskrivs ska BM funnit att beslut inte kan tas under besiktningsförfarandet. Eftersom en utredning kan medföra extra kostnader för någon av parterna så ska de godkänna förfarandet innan, i vissa fall anses kostnaden ligga inom besiktningskostnaderna och då är det beställaren/konsumenten som står för kostnaden och ibland är det entreprenören/näringidkaren som får stå för kostnaden.