Privat

Besiktning

Som privatperson finns det flera tillfällen när man kan ha behov av att anlita en besiktningsman, när du låter bygga en villa, eller låter bygga om/till en villa/lägenhet. Även vid hantverkstjänster i en sommarstuga eller liknande kan det finnas anledning att behöva anlita en besiktningsman. Hantverkstjänster regleras av Konsumenttjänstlagen (Ktjl.) som är en indispositiv lag, d.v.s. en tvingande lagstiftning, det betyder att om en avtalspart kan stödja sig på en sådan lagregel, kan han alltid i en tvist få dom i enlighet med lagregeln även om avtalet skulle säga något annat. 

Vid nybyggnation av en villa eller större tillbyggnader av en sådan så kan man också använda ABS 09  (kontrakt finns här) som betyder "allmänna bestämmelser småhus" och 09 är den senaste versionen, i samband med att den senaste versionen av Ktjl. så flyttades en del bestämmelser från ABS till Ktjl. och blev därmed en lag. Vid reparation och ombyggnader kan hantverkarformuläret 09 användas istället för ABS 09.

I samband med entreprenader så finns det flera olika typer av besiktningar som kan användas, nedan har vi listat de vanligaste förekommande, det finns även andra typer av besiktningar som kan vara aktuellt såsom statusbesiktning, skadebesiktning etc. Klicka på länkarna för mer information.

Förbesiktning

Slutbesiktning

Kompletterande slutbesiktning

Ny slutbesiktning

Efterbesiktning

Särskild besiktning

Överbesiktning

Garantibesiktning

Särskild utredning

 

Planerade tjänster

Underhållsbesiktning och upprättande av underhållsplan för småhus

Jag har noterat under flera år att många villor är bristfälligt underhållna, om det beror på ointresse eller okunskap är svårt att avgöra, eller helt enkelt att man inte har råd. Det kan dock bli dyrt att inte underhålla sin fastighet. Idén med tjänsten är att utföra en besiktning av fastigheten och upprätta en underhållsplan där man kan se framtida behov och vad man ska kontrollera årligen och med uppskattade kostnader. Tjänsten kan också utökas med Thermografering med värmekamera, kontroll av inomhusluften, hjälp med upphandling av tjänster etc. Om du har synpunkter på en sådan här tjänst, delge gärna mig den här.