Ny Slutbesiktning

Utdrag Ktjl. 56§

"Om småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en ny slutbesiktning kan göras.Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar."

 

Utdrag ABS 09 

.25

Om småhusentreprenaden inte är felaktig enligt 9 § eller de
konstaterade felen är av mindre betydelse, skall
besiktningsmannen godkänna entreprenaden. Om 
småhusentreprenaden inte godkänns och parterna inte bestämmer 
annat, skall en ny slutbesiktning göras vid ett senare tillfälle. 
Näringsidkaren skall i god tid underrätta besiktningsmannen om när en 
ny slutbesiktning kan göras.
Allmän domstol får på talan av konsumenten eller näringsidkaren
pröva de frågor som besiktningsutlåtandet behandlar.