Länkar

Nedan har vi samlat länkat till några bra hemsidor om man söker information om byggbranchen.

www.konsumentverket.se 

Konsumentvägledning

www.gar-bo.se                      

Försäkringsbolag som säljer byggfelsförsäkringar.

www.bostadsgaranti.se             

Försäkringsbolag som säljer byggfelsförsäkringar.           

www.sbr.se                             

Svenska byggnadsingenjörers hemsida  

www.villaagarna.se

En bra sida för dig som privatperson/konsument                          

www.bkr.se                             

Byggkeramikrådet

www.sakervatten.se                 

Branchregler VVS

www.elsakerhetsverket.se         

Elsäkerhetsverket

www.plr.se                             

Entreprenörföretagen, plåt

www.tib.se                             

Takentreprenörerna 

www.gvk.se                             

AB Svensk våtrumskontroll

www.sitac.se                           

Svenskt certifieringsorgan

www.taksakerhet.se                 

Taksäkerhetskommitén

www.maleri.se                         

Målaremästarna

www.svenskventilation.se           

Svensk ventilation

www.svepinfo.se                       

Svenska Värmepumpföreningen