Företag

Vi utför entreprenadbesiktning i enlighet med standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABS 09 av företrädesvis bostäder men även andra typer av projekt. Vi anlitar underkonsulter när så krävs i form av biträdande besiktningsmän inom exempelvis el, vvs, ventilation och mark, men även andra områden vid behov.

Vi biträder också dig som beställare/entreprenör vid besiktningar exempelvis vid  besiktning av bostadsrätter.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ev. uppdrag, ring eller maila här

Exempel vad vi har gjort tidigare, se här