Besiktningsman

I princip kan vem som helst bli besiktningsman men i praktiken är det inte riktigt så enkelt. I mitt fall så hade jag 20 års erfarenhet av byggbranchen varav 10 som byggledare där jag gick ca: 300 besiktningar under de åren. En av de besiktningsmän som jag träffade ofta påpekade att han tyckte att jag hade de egenskaper som krävs för att bli besiktningsman vilket till slut ledde till att jag startade eget och utbildade mig hos SBR, arbetade sedan på uppdrag av den besiktningsfirman för att sedan få egna kunder och jobbar idag heltid med att besikta framför allt bostäder. Nedan kan du se vad det står i Konsumenttjänstlagen och ABS 09 om besiktningsman.

 

Utdrag Ktjl.

55 § En besiktningsman som avses i 54 § skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget. Han eller hon skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och självständighet.Besiktningsmannen har rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Lag (2004:554).

Utdrag ABS 09

Besiktningsman
55 § konsumenttjänstlagen.


27. Besiktning enligt punkt 24 i dessa bestämmelser utförs av en
person som utses av beställaren eller av parterna gemensamt. En
sådan besiktningsman och besiktningsman som parterna
gemensamt utsett för besiktning enligt punkt 26 i dessa
bestämmelser skall ha den erfarenhet och kunskap som krävs för
uppdraget och skall utföra sitt uppdrag med opartiskhet och
självständighet.
Ersättning till besiktningsman
57 § konsumenttjänstlagen.
28. Om inte annat överenskommits betalas ersättningen till
besiktningsman enligt följande:
Förbesiktning och § 59-besiktning: Av påkallande part.
Efterbesiktning: Av entreprenören om fel i större omfattning
kvarstår vid efterbesiktningen och i annat fall av beställaren.
Slutbesiktning och kompletterande slutbesiktning: Av beställaren.
Ny slutbesiktning: Entreprenören svarar för den del av
ersättningen som hänför sig till den nya slutbesiktningen.
Överbesiktning och särskild besiktning: Med hänsyn till utgången
skall besiktningsman besluta hur ersättningen skall fördelas mellan
parterna.